Tester


MONARK 839E MED SRM-MÄTARE OCH LACTATE SCOUT

Bild: Copyright © Giant Alpecin

Stegringstest med mjölksyramätning (Padillatestet)

Monark 839E med SRM-mätare och Lactate Scout/laktatmätning

Trappvis stegring där vi mäter mjölksyra (mmol), effekt (Watt, både Monark och SRM), hjärtfrekvens (puls), pedalvarv (rpm) och upplevd ansträngning (Borgskalan) och bestämmer din effektivaste fettförbränningszon (FatMax), mjölksyratröskel och träningszoner.

Du får viktiga värden på din prestationsförmåga (styrkor/svagheter), dels för att styra din träning, men också för att kunna jämföra med senare tester för att kunna konstatera progressionen.

Ökning av belastning sker antingen med 25 eller 35 Watt var fjärde minut, beroende på kroppsvikt och träningsstatus. 1 min vila är inlagd mellan varje steg. Rätt teknik och sittställning under belastning analyseras liksom optimal kadens/rpm. Utvecklat av prof. Padilla.

Efteråt går vi igenom testet, du kan ställa frågor och få med dig lite tips kring din träning.

Tidsåtgång: 90-120 min.

Kostnad: 1600 kr

För dig som köper träningsprogram av Balansera utgår rabatt (paket A: 300 kr, paket B och C: 200 kr)